En Yeni İçerikler

Deprem Bizim Sorunumuz Değil

(Aşağıdaki yazı Köz gazetesinin 2000 Temmuz sayısında yayımlanmıştır. Pazarcık-Elbistan depremlerinin ardından yazıyı tekrar paylaşıyoruz.) 17 Ağustos gece yarısı meydana gelen, ilk 45 saniye içinde yaptığı tahribattan çok daha fazlasını yapmaya aday dinamikleri açığa çıkaran deprem vesilesiyle siyasal düzenin tel tel dökülmekte olduğu netlik kazandı. Ne var ki, depremin toz dumanı arasında bu görünüm de, barındırdığı devrimci fırsatlar da gözden kaçıverdi....

Burjuvazi Açmazlarını Lehine Döndürmeyi Başarıyor

(Aşağıdaki yazı Köz gazetesinin 2000 Temmuz sayısında yayımlanmıştır. Pazarcık-Elbistan depremlerinin ardından yazıyı tekrar paylaşıyoruz.) Burjuvazi, düzenin açmazlarını en çıplak biçimde ortaya koyacak nitelikteki gelişmeleri kendi lehine çevirmek için çaba harcayagelmiştir. 17 Ağustos depreminin ardından yaşananlar tam da bunu göstermektedir. Sermaye düzenini sorgulayanlar burjuva demokrasisi çerçevesinde aşılabilecek sorunlar oluşturdukları müddetçe, bu tip her sorunun aşılması, bu çürümüş düzen için sanki bir...