En Yeni İçerikler

Türkiye’de Sendikaların Durumu

Türkiye’de sendikalar işkolu sendikalarının oluşturduğu konfederasyonlar şeklinde örgütlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memur statüsünde çalışan emekçilerle işçilerin aynı sendikada örgütlenmesini yasakladığı için birbirinden ayrı memur ve işçi sendikaları konfederasyonları oluşmuştur. Sendikalarda yönetici koltuklarının nimetleri nedeniyle parçalanmış memur ve işçi sendikaları rekabet içindedir. Türkiye’de halihazırda üç büyük konfederasyon sırasıyla TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’tir. Bu üç konfederasyonun en eskisi 1952 yılında...

İkinci Enternayonalin Mirası: Burjuva Sosyalizmi

Komünistlerin Devrimci İyimserliği Burjuva Sosyalizminin Felaket Tellallığı Komünist Manifesto’nun belki de en az okunan kısmı Sosyalist Yazın başlıklı, işçi hareketi içindeki muhtelif eğilimlerin temel özelliklerinin incelendiği üçüncü bölümdür. Manifesto’nun ikinci bölümünde komünizm, gelişip serpilen, u ̈retici güçleri yeniden örgütlemeye muktedir bir toplumsal güç olan proletaryanın tarihsel çıkarları için mücadele eden bir akım olarak tarif edildikten sonra üçüncü bölümde diğer sosyalizm...