En Yeni İçerikler

Kitlelere!

Yürütülen kitle çalışmasına bakarak devrimci ve tasfiyeci çizgileri birbirinden ayırt etmek için kullanılması gereken ölçütlerin başında kitle örgütleri ve devrimci örgüt arasındaki ilişki gelir. Tasfiyeciler devrimci örgütün üstlenmesi gereken siyasi görevleri kitle örgütlerinin üstüne yıkar. Devrimci bir kitle çizgisini izleyenlerse kitle örgütlerinin hiç bir zaman devrimci partinin siyasi görevlerini üstlenemeyeceğini savunurlar. Ardarda farklı illerde düzenlenen işçi, öğrenci, kadın kurultayları, sempozyumlar,...

1848 Şubat Devrimi: Cumhuriyet, Demokrasi, Devrim

Bundan 162 sene önce 1848 Şubatında, Fransız proletaryası seçim reformu tartışmaları arasında cumhuriyet ve demokrasi taleplerini yükseltmiş ve Avrupa’da o güne kadarki en büyük devrim dalgasının ateşini yakmıştı. 1848 devriminde Cumhuriyet talebinin en ateşli savunucusu olan Fransız emekçileri yenilgiye uğradı uğramasına, ancak aynı işçi sınıfına ve onun öncüsü komünist devrimcilere eşi bulunmaz dersler bıraktı. 1848 devrimleri, işçi sınıfının demokrasi...