En Yeni İçerikler

Ölülerin Arkasından Konuşulur ama Bireylerle Polemiğe Girilmez: Devrimcilik Bir Unvan Değil Ancak Örgütlü Sürdürülebilecek Siyasi Bir Pratiktir

12 Eylül’ün Türkiye Devrimci Hareketine verdiği en önemli zararlardan biri de örgütsüz devrimcilik yapılabileceği düşüncesi oldu. Bu illetin devrimci harekette yaygınlık kazanmasına yol açanların başında da liberalizme karşı mücadele ediyormuş gibi yaparak, aslında en pespaye liberalizmi sola musallat eden, Toplumsal Kurtuluş'u çıkardığından beri kendisini “tek kişilik parti” ilan etmiş Yalçın Küçük oldu. Devrimci akımlar kerameti kendinden menkul “devrimci aydınların”...

Bir Sunuş Yazısı Üzerine

Bu yazı Haziran 2000 tarihli KöZ gazetesi 2. sayısında yayımlanmıştır. Kızıl Bayrak dergisinin Altınoğlu’nun önsözüne yazdığı sunuş yazısının* da üzerinde durmak gerek. Sunuş yazısı komünistlerin birliğini sağlamak isteyenlerin neler yapmaması gerektiğine iyi bir örnek oluşturuyor. Kızıl Bayrak, Altınoğlu’nun ayrılış yazısına siyasal bir hattın savunucusu olan bir dergi gibi değil de bir gazeteci gibi yaklaşmıştır. Ortada bir olay vardır. Altınoğlu MLKP’yi eleştirmiştir....