En Yeni İçerikler

Komünist Enternasyonal’i Tasfiye Eden Revizyonist Çizgiyle Hesaplaşılmadan Mustafa Suphiler’e Sahip Çıkılamaz

Komünist Enternasyonal'i Tasfiye Eden Revizyonist Çizgiyle Hesaplaşılmadan Mustafa Suphiler'e Sahip Çıkılamaz "1921                kânunusani 28                       Karadeniz               burjuvazi                                  biz on beş kasap çengelinde sallanan      ...

TÜRKİYE İŞTİRAKİYUN FIRKASI (TKP) PROGRAMININ İLKE VE ESASLARI

TÜRKİYE İŞTİRAKİYUN FIRKASI (TKP) PROGRAMININ İLKE VE ESASLARI Sınır ve millet tanımayan fabrika sanayiinin yeryüzünde geliş­mesi ve yerleşmesiyle küçük ve milli zanaatlar ortadan kalk­maya başla­mıştır; şimdi de sermaye fabrika sanayiine sahip olan burjuvazinin elinde toplanarak yaygınlaşıyor. Sanayi üre­timi şahsi girişim özelli­ğini kaybediyor yeni yeni vücuda gelen iktisadi koşullar üretimin şahsi mülkiyetten ortak mülkiyete geçmesini kolaylaştıracak bir şe­kil alıyor. Böylece...