Bir Sunuş Yazısı Üzerine

Bu yazı Haziran 2000 tarihli KöZ gazetesi 2. sayısında yayımlanmıştır. Kızıl Bayrak dergisinin Altınoğlu’nun önsözüne yazdığı sunuş yazısının* da üzerinde durmak gerek. Sunuş yazısı komünistlerin birliğini sağlamak isteyenlerin neler yapmaması gerektiğine iyi bir örnek oluşturuyor. Kızıl Bayrak, Altınoğlu’nun ayrılış yazısına siyasal bir hattın savunucusu olan bir dergi gibi değil de bir gazeteci gibi yaklaşmıştır. Ortada bir olay vardır. Altınoğlu MLKP’yi eleştirmiştir....

Harp Malülü Eski Bir Devrimci

Bu yazı Haziran 2000 tarihli KöZ gazetesi 2. sayısında yayımlanmıştır. «Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz» sözünü anlamadan kullananların sayısının hiç de az olmadığı topraklarımızda Garbis Altınoğlu’nun MLKP’den ayrılışı «önemli bir olay», «bir dönüm noktası» olarak nitelenecektir. Bu yaygın kanıya göre Altınoğlu «devrimci bir refleks göstermiş», bir «savrulma» içindeki örgütünü önce yoğun bir ideolojik mücadele vererek bu savrulmadan korumaya çalışmış,...