Koç Direnişi’ndeki kazanımları nerede aramalı?

Bu yazı Komünist KöZ Haziran 2013 sayısında yayımlanmıştır. Koç Üniversitesi direnişi başarılı ve amacına ulaşan bir direnişti. Direnişin sonucunda üniversite yönetimine öncelikle işçilerin işe geri alınmasını şart koşan, iş güvencesi, çalışma koşullarında iyileştirme, sosyal ve kültürel hakları içeren bir dizi talep sunuldu. Bizim de Koç Üniversitesi’nde KöZ’ün arkasında duran komünistler olarak bir parçası...

ÖDP Hakkında Ne Demiştik? “İbretlik bir Örnek: ÖDP”

Kuşkusuz farklı geleneklerden gelen akımların çoksesli ve özgür bir birliği olarak sunulan ve en çok bu yönü öne çıkarılan ÖDP «Kuruçeşme»den çıkan birlik modelinin en tipik ürünüdür.  ÖDP'nin bileşenlerinden birisi; maceralı bir evrimin içinde şekillenen SBP/BSP'dir. Bu kanat önce Kuruçeşme tartışmaları içinde birbirine karşıt iki kutup halinde saf tutan...