Soma Katliamının Hesabını Taşeron Patronu AKP’den Soralım!

Gezi ayaklanmasının yıldönümü yaklaşırken, Soma Holding tarafından işletilen TK maden ocağında dünya çapında büyük bir madenci katliamı yaşandı. Kapitalist sanayinin temelinde maden kömürü işletmeleri yatar. Sermaye üretim araçlarının tekelini eline geçirirken milyonlarca çiftçi toprağı isleyerek geçinme imkanını kaybetti. Yaşamak için sermayenin emrinde çalışmaktan başka seçeneği olmayan yüzbinlerce emekçi kapitalist sanayinin o zamanki temel yakıtı olan kömürü çıkarmak üzere yerin yedi...

Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası

  Bu kitapçık 2007 yılının Ekim ayı Köz gazetesinin özel eki olarak yayımlanmıştır.