Burjuvazi Açmazlarını Lehine Döndürmeyi Başarıyor

(Aşağıdaki yazı Köz gazetesinin 2000 Temmuz sayısında yayımlanmıştır. Pazarcık-Elbistan depremlerinin ardından yazıyı tekrar paylaşıyoruz.) Burjuvazi, düzenin açmazlarını en çıplak biçimde ortaya koyacak nitelikteki gelişmeleri kendi lehine çevirmek için çaba harcayagelmiştir. 17 Ağustos depreminin ardından yaşananlar tam da bunu göstermektedir. Sermaye düzenini sorgulayanlar burjuva demokrasisi çerçevesinde aşılabilecek sorunlar oluşturdukları müddetçe, bu tip her sorunun aşılması, bu çürümüş düzen için sanki bir...

Soma Katliamı Çürüyen 12 Eylül Rejimi’nin Ürünüdür

Tüm hasıraltı etme girişimlerine karşın, AKP’nin Tayyip Erdoğan’ın Soma katliamındaki sorumluluğunu gizlemesi mümkün olmadı. Bu durumda Erdoğan’ın kazanın ilk gününden itibaren maden sahiplerinin sözcüsüü gibi konuşmasının olduğu kadar Erdoğan karşıtı burjuva gazete ve televizyonların maden ruhsatlarının Erdoğan tarafından dağıtıldığını, madenlerin hükümet tarafından göstermelik bir biçimde denetlenmiş olduğunu, işletme sahibi Alp Gürkan’ın hükümetten teşvik aldığını incelikli bir şekilde kamuoyuna duyurmasının...