Ermeni Soykırımı tartışmaları niçin ısrarla 1915 çerçevesinde tutuluyor?

Bu yazı KöZ yayınları tarafından 2012’de yayımlanmış ve bugün baskısı tükenmiş olan “Ermeni Sorunu Hakkında Söylenmeyenler” broşüründen seçilmiş parçalardan oluşmaktadır. Bütün bu üstü ekseri örtülen tarihi gerçeklerin yanı sıra, ‘soykırım’ çekişmesi yüzünden farkında olarak yahut olmayarak üstü örtülen bir başka gerçek daha var. Bu muammalı konuya da ışık tutma ihtiyacı var: niçin son zamanlarda daha sık gündeme gelen Ermeni Soykırımı tartışmaları...

Ölülerin Arkasından Konuşulur ama Bireylerle Polemiğe Girilmez: Devrimcilik Bir Unvan Değil Ancak Örgütlü Sürdürülebilecek Siyasi Bir Pratiktir

12 Eylül’ün Türkiye Devrimci Hareketine verdiği en önemli zararlardan biri de örgütsüz devrimcilik yapılabileceği düşüncesi oldu. Bu illetin devrimci harekette yaygınlık kazanmasına yol açanların başında da liberalizme karşı mücadele ediyormuş gibi yaparak, aslında en pespaye liberalizmi sola musallat eden, Toplumsal Kurtuluş'u çıkardığından beri kendisini “tek kişilik parti” ilan etmiş Yalçın Küçük oldu. Devrimci akımlar kerameti kendinden menkul “devrimci aydınların”...