Sermaye Saldırılarına Karşı İki Eylem: Cenova ve Arjantin, İki Ayrı Dünya

Geçtiğimiz haftalarda dünyanın iki ucunda sermayenin IMF ve benzeri kurumlar nezaretinde süren küresel saldırılarının sonuçlarına karşı iki ayrı büyük çaplı eylem yaşandı. Bunlardan biri 20-22 Temmuz tarihleri arasında Cenova'da yüz binlerce kişinin katıldığı, göstericilerden yüzlercesinin yaralanıp tutuklandığı ve birinin öldürüldüğü küreselleşme karşıtı bir kitle eylemiydi. Ağustosun ilk günleri içinde ise Arjantin'de onbinlerce işçi IMF politikalarının sonuçlarına karşı grevler ve...

Provokasyon Nedir? Kim Yapar? Kime Karşı Kullanılır?

Provokasyon diye adlandırılması gereken kışkırtma faaliyetleri, daima düşman güçlerin kendilerine yabancı kuvvetler arasına sızarak yaptıkları tertiplere denir; bu kavramın böyle kullanılması gerekir. Provokasyon diye genel olarak dile getirilen ve yaygın ölçekte kullanılan kavrama, Türkçede kışkırtma denir. Ama daha soyut ve esrarengiz kılmak için olsa gerek, Fransızcasını kullanmak adettendir. Tam olarak ne tip kışkırtmalara veya kışkırtıcı faaliyetlere provokasyon dendiğini somutlamak gerekirse;...