Siyonist Devlet Yıkılacak Elbet!

0

Bu yazı 2006 yılı Ağustos ayında yayımlanan KöZ özel sayısından alıntılanmıştır. 

Siyonist İsrail’in Ortadoğu’da emekçilere kan kusturduğunu anlatmak için örnek aramaya gerek yok. Çünkü Nazilerin Yahudilere uyguladığı katliam ne kadar biliniyorsa Siyonistlerin Orta Doğu’da yaptıkları da o en az o kadar biliniyor.

Ancak Ortadoğu’ya barış ve huzurun gelebilmesi için önce siyonist İsrail devletinin ortadan kalkması gerektiği o kadar iyi bilinmiyor. Bunu en sık hatırlatanların gerici şeriatı akpmlar olduğuna bakarak veya Nazilerin uyguladıkları katliamı hatırlayarak bu fikrin karşısında duranlar az değil.

Ortadoğu’ya barış ve huzurun gelmesi için Siyonist İsrail Devleti’nin yıkılması şart. Ama Siyonist İsrail Devleti’nin bu devlete karşı cihat açan şeriat orduları tarafından değil, İsrail’dekiler de dahil Filistinli emekçilerin tümünü seferber etmesi gereken bir proleter ayaklanma ile yıkılması gerekir; ve ancak o takdirde gerçekten parçalanıp ortadan kalkmış olacaktır.

Tam da bu yüzden Filistinli devrimcilerin görevi sözde Filistin davasını savunan ya da İsrail’e karşı şeriatçı bir devlet kurmak için mücadele eden şu ya da bu akımın peşine takılmak değildir. Filistin davası ile dayanışma göstermek isteyen başka ülkelerdeki devrimcilerin görevi de bu gerici akımları desteklemek değildir.
Komünistlerin ödevi din farkı gözetmeden Filistin topraklarındaki tüm emekçilere birleşik laik Filistin mücadelesinde önderlik edecek devrimci bir partiyi yaratmaktır.

Paylaş