Komünist Enternasyonal’e Kabul Edilme Koşullarından: Ordu İçinde Çalışma

0

Komünist Enternasyonal’e Kabul Edilme Koşullarından: Ordu İçinde Çalışma

“…Bunlardan hareketle, Komünist Enternasyonal’in İkinci Kongresi, yeni partilerin katılma koşullarını kesin olarak ortaya koymayı ve Komünist Enternasyonal’e kabul edilen partilere, üstlerine düşen yükümlülükleri göstermeyi ödev saymaktadır.

Komünist Enternasyonal’in İkinci Kongresi, Komünist Enternasyonal’e kabul edilme koşulları olarak şunları belirler:

4. Komünist fikirlerin yaygınlaştırılması ödevi, ordu içinde ısrar­lı, sistemli bir propaganda ve ajitasyon yürütmeyi mutlak bir zorunluk olarak dayatır. Olağanüstü yasaların açık propagandaya zorluk çıkarttığı durumlarda bu propaganda illegal olarak yürütülmelidir. Böyle bir çalışmadan kaçınmak, devrimci görevlere ihanetle eş anlama gelir ve Komünist Enternasyonal üyeliğiyle bağdaşmaz.”

(Lenin Döneminde Komünist Enternasyonal Cilt I, Maya Yayınları)

Paylaş