Komünist Enternasyonal Tasfiye Edildi, Yenisini Kuracağız!

0

[Bu yazı mayıs 2001 tarihli KöZ Gazetesi 13. sayısında yayımlanmıştır.]

15 Mayıs 1943 tarihinde Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Başkanlar Kurulu bu örgütün dağıtılmasına karar verdi ve bu tasfiye kararını üye partilerin görüşüne sundu. Komünist Enternasyonal’e bağlı partilerin hepsi peş peşe 22 Mayıs’a kadar bu tasfiyeye onay verdi.

Komünist Enternasyonal kuruluş kongresinde kendi kızıl bayrağını “altında savaşılıp uğrunda ölünecek tek bayrak” olarak göstermişti. İşte 1943’te bu bayrak rafa kalktı. O gündür bugündür Komünist Enternasyonal’in iddiasını taşıyarak ve onun başlattığı kavgayı sürdürecek bir dünya partisinin eksikliği giderilemedi.

Sözümona bu geleneğe sahip çıkma iddiasında olanların pek çoğu o gün bugündür Komünist Enternasyonal’in hem kuruluşunu hem de tasfiye edilmesini aynı coşku ve hararetle kutlamaktadır. Bunda bir tuhaflık görmemektedirler.

KÖZ ve arkasında duran komünistler hem Komünist Enternasyonal’i unutup, unutturmaya çalışanlarla, hem bu dünya partisinin tasfiye edildiğini unutturmaya çalışanlarla, hem de tam aksini söylüyormuş gibi yapan oportünistlerle ayrımlarını kalınlaştırarak ilerlemektedir.

Komünist parti yolunda Komünistler Birliği kadar mütevazı Komünist Enternasyonal kadar iddialı bir yürüyüşün bolşevik ayrışma bilinciyle çizilen devrimci çizgisi bunu dayatmaktadır. Bu yürüyüşün en önemli teminatı da bu bilinci diri tutmaktır.

Komünistlerin Birliğini savunanlar Komünist Enternasyonal’in tasfiye edilmesi gerçeğiyle yüzleşmekten kaçanlarla ve bunlarla bir arada durmakta mahzur görmeyenlerle ayrı durmaya kararlıdır. Çünkü insanlığın kurtuluşuna giden yolda vazgeçilmez bir araç olan komünist bir dünya partisi ancak bu kararlılıkla yaratılabilir.

Bütün Ülkelerin Komünistleri Komünist Enternasyonal’in Tasfiyesine Değil Kuruluşuna Damga Vuran Çizgide Birleşin !

YAŞASIN KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ !

Paylaş