Filistin’in Birleşmesi İçin İki Devletin Yıkılması, Filistinlilerin Barış İçinde Yaşamaları İçin De Din İle Siyasetin Ayrıldığı Laik Bir Cumhuriyetin Kurulması Şarttır!

0

Bu yazı 2006 yılı Ağustos ayında yayımlanan KöZ özel sayısından alıntılanmıştır. 

Filistin, bugünkü İsrail, Ürdün ve Mısır topraklarının bir bölümünü içine alan bölgenin adıdır.  Birinci Emperyalist Paylaşım Kavgasının ardından, Osmanlı Devleti’nin kontrolünden çıkarak İngiliz emperyalizminin mandası altına girmiş, söz konusu toprakların doğu kesimi üzerine 1946’da Ürdün Krallığı kurdurulmuştur. Bir sene sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu «Filistin’in Araplar ve Yahudilerce kurulacak iki devlet arasında bölüştürülmesi» yönünde karar almış, 1948 senesinde kalan topraklar üzerinde İsrail devleti bağımsızlığını ilan etmiştir. 1967 Arap-İsrail savaşı sonunda İsrail’in Golan Tepeleri’ni, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı işgal etmesiyle güya Filistinlilere ayrılan topraklar yok denecek kadar küçülmüş ve bu topraklarda yaşayan Arap ve Müslüman Filistinlilerin sayısı da onda birine inmiştir.

Ancak bu noktadan sonra emperyalistlerin uluslarası örgütü Birleşmiş Milletler bir Filistin devletini tanıma doğrultusunda adım atmıştır.  Geride kalanların etrafına bir duvar çevrilmekte olduğu bilinmektedir ama Filistin devleti denen bir devletin sınırları hala belli değildir.

Üstelik siyonist İsrail erkek bütün yurttaşlarını silahlandırıp seferber ederken, bütün dünyanın burjuva devletleri bu Filistinlilerin silahsızlanması için çığlık atmaktadır.

İngilizler Birinci Emperyalist Paylaşım Kavgası sonrasında kendilerine ayırdıkları Filistin’i tek parça halinde idare edemeyeceklerini anlayınca ilkin bölüp doğusunda bir kukla krallık olarak Ürdün devletini yaratmıştır. Filistin’in nihai parçalanması ise İkinci Dünya Savaşından sonra olmuştur. Galip devletlerin ortak planları sonucunda Filistin topraklarında Ürdün Krallığı’nın yanısıra bir de siyonist İsrail devleti kurulmuştur.

Yahudilere Nazi mezalimine maruz kaldıkları bahanesiyle güya insanlığın bir hediyesi diye kurulan bu gerici devlet o gün bugündür Filistinlilere ve bütün Ortadoğu halklarına kan kusturmaktadır.

Bugün de emperyalistler Filistin toprakları üzerindeki bu iki devletin yanısıra bir üçüncü devletin kurulmasının planlarını yapmaktadırlar. Bu üçüncü devletin devarolan ikisinden daha gerici bir devlet olarak kurulması için türlü tertipler de birbirini izlemektedir.

Filistinlilerin özgürlük ve huzur özlemi ve bu yoldaki mücadelesi arttıkça, Filistin topraklarında gerici devletlerin temellerinin atılması yönündeki hesaplar da artmaktadır.

Filistinlilerin din ırk ve mezhep ayrımı olmadan birlikte yaşayabileceği bir özgür Filistin’in  kurulması için başta siyonist İsrail devleti olmak üzere bu iki devletin yıkılması ve tüm gerici dinci akımların önünün kesilmesi şarttır.

Buna giden yolu açmak için “Birleşik Laik Demokratik Filistin” hedefini bayrağına yazıp Filistinli emekçileri bu mücadele için seferber edecek bir komünist partisine ihtiyaç vardır. Filistin’in kurtuluşu da Ortadoğu’nun barışa ve özgürlüğü gitmesi için gerekli ve en önemli şartlardan biridir.

YAŞASIN KOMÜNİSTLERİN BİRLİĞİ!

Paylaş