ABD Orta Doğu’dan Nasıl Defolacak?

0

Bu yazı ilk olarak Proleter Devrimci KöZ Gazetesinin Eylül-2003 tarihli 10. sayısında yayımlanmıştır.

Bugün “ABD Orta Doğu’dan defolsun!” şiarını dillendirenler bilerek veya bilmeyerek statükoların korunmasını savunmaktadır. ABD’nin bölgeden elini eteğini çekmesini, eski durumun oluşturulmasını talep etmektedirler. Halbuki ABD’nin Irak’tan çekilmesi Orta Doğu’ya barış anlamına gelmez. ABD askeri fiilen çekilse bile emekçilerin sömürülmeye devam ettikleri, gerici devletlerin hüküm sürdüğü, ezilen ulusların kendi vatanlarında esir edildiği bir düzen hayata geçirilebilir. Hatta bugün ABD’ye karşı olan emperyalist güçler ve bölgedeki gerici devletlerin gönlünden geçen böyle bir düzendir. Bugün sadece ABD Orta Doğu’dan çekilsin sloganını öne çıkarmak ise böyle bir düzenin oluşturulmasına kan taşımak anlamına gelir. Bu bakımdan “ABD Orta Doğu’dan defol!” sloganının hakim olduğu eylemlerin Avrupa’da pek popüler olmasına şaşmamak gerekir.

ABD’nin Irak işgali bir ülkenin emperyalist bir devlete nasıl bağlandığını göstermesi bakımından kolay algılanabilir bir örnek oluştursa da emperyalistler diğer ülkeleri sadece askeri zor yoluyla kendilerine bağlamazlar. Ekonomik zor yoluyla, kendi içinde işbirlikçi yönetimler yaratarak, o ülkenin içine sermaye ihraç ederek de o devletleri kendilerine bağlarlar. O ülke içinde yaratılan artı-değeri kendilerini tatmin edebilecek bir ölçüde hortumlayabildikleri sürece de buraları işgal etmek zorunda kalmazlar.

Emperyalizm çağının temel özelliklerinden biri de dünyanın paylaşımının tamamlanmış olmasıdır. ABD Irak’ı işgal etmeden önce de Ortadoğu’da bir emperyalist paylaşım hayata geçmişti. ABD bu paylaşımı beğenmediği ve kendi payını artırmak istediği için Irak’ı işgal etti. Bugün ABD’nin Irak’tan çekilmesini savunmak da yeni paylaşımın karşısında eski paylaşımı savunmaktan başka bir şey değildir.

Elbette ABD’nin Orta Doğu’dan def edilmesinin tek yolu diğer emperyalist devletlerin devreye girmesi değildir. Emperyalizm proleter devrimler ve ulusal kurtuluş mücadeleleri çağıdır. Orta Doğu’dan ABD’nin çekilmesi bu yoldan da sağlanabilir. Ne var ki tek başına “ABD Orta Doğu’dan Defolsun” şiarını öne çıkarmak bu seçeneği akla getirmek şöyle dursun böyle bir seçeneğin gerçekleşmesine de engel olan bir şiardır. Bugün vurgulanması gereken Orta Doğu’ya barışın savaşan işçilerle geleceği olmalıdır.

Paylaş