ABD Ordusu İçinde Bozgunculuk Yapan Bir Barışsever

0

[Bu yazı KöZ Gazetesinin 15 Ekim – 15 Kasım 2001 tarihli 18. sayısında yayımlanmıştır.]

ABD Ordusu İçinde Bozgunculuk Yapan Bir Barışsever

Devrimci Demokrasi’nin 16. sayısında Darnel Stephan Samers’la yapılan ‘Tarihte Afganistan Hiçbir Zaman Yenilmedi’ başlıklı bir röportaj yayınlandı. Darnel Samers ABD’li bir müzik sanatçısı. 1968 yılında Vietnam’da savaşmaya giden, ordu içinde savaş karşıtı örgütlenmede faal olarak yer alan biri. Savaşın hemen ardından Savaşa Karşı Vietnam Gazileri Anti-Emperyalist’in (VVAWAI) adlı savaş karşıtı örgütü kuruyor. Körfez Savaşı döneminde de bu örgütün kimi üyeleri ile çeşitli uluslardan savaş gazileri ile Stop The War Brigade (Savaşı Durdurma Tugayı)nın kurucularından biri oluyor. Samers’ın sözleri Vietnam Savaşı sırasında 1968 dönemindeki savaş karşıtlarının tutumu ve çalışması hakkında deneyimler sunuyor. Samers’ın savunduğu görüşler diğer savaş karşıtı siyasetlerden ordu içinde bozgunculuk yapmadan savaşa karşı çıkılamayacağı belirlemesiyle ayrılıyor. Ama örgütlenen askerlerin kendi hükümetlerine karşı silahlarını doğrultmasını değil, askere gitmemesini ve savaşa katılmamasını amaçlayan bu tutum tekrar diğer savaş karşıtlarıyla aynı zeminde buluşuyor.
***

Kim ne derse desin. Vietnam üzerine yürütülen tartışma hala bitmiş değildir. ABD açısından Vietnam savaşı hala haklı ve meşru bir savaştı. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell Vietnam gazisidir. Ve bu adam geçen sene Vietnam’a gitmeden evvel “Vietnam Savaşı bizim için haklı bir savaştır” dedi. Aslında bakılırsa Vietnam Savaşı, ABD’nin hayatında aldığın en büyük darbedir. Ve ABD bu darbenin şokunu hala üzerinden atamamıştır. Kendini bilmez birkaç Vietnam gazisi hala yeterli dersleri çıkartmayıp bir yeni savaşa koşmaya hazırlarsa… Eh ne diyelim? Vietnam Savaşı TV’deki ilk savaştı. Savaşın görüntüleri, örneğin ABD’nin attığı Napalm bombasından vücudu yanmış Vietnam’lı bir kız çocuğunun kaçışması veya güneyli bir generalin kameranın önünde bir Vietkonglu’nun kafasına kurşun sıkması gibi sahneler, ABD’nin müttefikleri ile birlikte bütün bu yaptıkları, anti-savaş hareketini doğurdu. Büyüyen anti-savaş hareketi dalga dalga ABD ordusunun içine yayıldı. Vietnam’daki ABD birliklerini felce uğrattı.

Benim zamanımda Vietnam’da ABD ordusu içerisinde 25 ile 30 adet gizli basılan ve dağıtılan direniş gazeteleri vardı. Bu gazeteler siperden sipere, hastane revirlerinden, kışla yatakhanelerine kadar her yere yayılıyordu. Çünkü ordu içerisinde böylesi direnişçi fikirlerin muazzam bir potansiyeli mevcuttu.

Dünyanın her yerinde burjuva orduların eratları, toplumun en alt kesimlerinden zorla veya parayla kandırılıp getirilen işçiler, köylüler veya şehir küçük burjuvalarıdır. Devrimciler tarihte her zaman burjuva orduların içine sızıp, isyanı körüklemişlerdir. İşte al sana Bolşeviklerin bütün bir Birinci Dünya Savaşı boyunca Çarlık ordusu içerisinde yürüttükleri anti-savaş faaliyeti. İşte al sana Mao’nun önderliğindeki kızıl ordunun, uzun yürüyüş boyunca dahi Guamindang ordularının saflarını bozguna uğratan ateşli propagandası. Hatta aynı Çin kızıl ordusu, yıllar sonra Kore Savaşı’nda da aynı propagandayı devreye sokmuş ve ABD askerleri içerisindeki aldığı bir çoğunu kendi yanına çekmeyi başarmıştır. Yıllar sonra ABD’ye geri dönen bu “esirler”in yönetim tarafından kullanılmayacakları anlaşılınca, bunların Çinliler tarafından beyinlerinin yıkandığı ilan edilmiştir.

Bize gelince. Bizim derdimiz ABD ordusu içerisinde dünyadan haberi olmayan, sadece bir iş bulma umuduyla askere yazılan gettolu gencin, ya da parası olmadığı için eğitimini tamamlayamayıp, ordunun yarattığı imkanlarla eğitimini bitirmeyi düşünen kırsal kesimden gelme genci, ya da adli suçtan hapse girmemek için beş yıllığına ordu ile sözleşme imzalayıp şimdi savaşa sürülen azınlık mensubu bir genci bilgilendirmektir. Hakim sınıfların tabiriyle, bu insanların beyinlerini “yıkamaktır”. Ben, ABD’nin hedef tahtasındadır. Şimdi sırada Afganistan var. Tarihte Afganistan hiçbir zaman yenilmedi. Ne İngilizler’e ne de Ruslar’a. …. Bizler her zaman savaşa karşı savaş yürüttük. Ve verdiğimiz mücadelenin meyvelerini de hep aldık. Vietnam Savaşı bittiğinde, ortada sadece yenilmiş bir ABD yoktu aynı zamanda yara almış bir ABD ordusu vardı. Saflarından binlerce anti-emperyalist bilinçle donanmış savaş karşıtı genç insan çıktı.

Paylaş