“21. Yüzyıl Ayaklanmalar Yüzyılı” mı Olacak?

Daha geçen yüzyıl sona ermeden, 1997 yılı biterken toplanan NATO örgütünün kurmayları 2000’li yılların ayaklanmalara ve sert çatışmalara gebe olacağını söylemişlerdi. «21. Yüzyılda NATO ve Güvenlik» başlıklı gündemde söz alan Rogers isimli bir akıl hocası «21. yüzyılın ilk otuz yılının geri ülkelerde ortaya çıkacak ayaklanmalarla geçeceğini, ekonomik eşitsizliklerin artmasıyla ayaklanmaların önünün alınamayacağını» dile getirmişti. Adeta bu öngörüyü doğrulamak istercesine, daha...

TC’nin Tırnak Problemine Deva Arayan Manikürcü Sosyalistler – 3

İki sayıdır değişik yönleri ile irdelediğimiz gibi, TKP demagojik operasyonlarla ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının kayıtsız şartsız tanınması konusunu Marksist literatürün dışına atma gayretindedir. Bunu yapmak zorundadır; çünkü önce bağlı olduğu sosyalşoven geleneğin gereği budur. Ama daha önemlisi, komünizm adına konuşma cakasını satmak için icazet aldığı TC devletinin özgün konumu gereği bunu yapmak zorundadır. TKP’nin üzerine tünemiş bulunduğu topraklar ulusların...