TC’nin Tırnak Problemine Deva Arayan Manikürcü Sosyalistler – 3

İki sayıdır değişik yönleri ile irdelediğimiz gibi, TKP demagojik operasyonlarla ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının kayıtsız şartsız tanınması konusunu Marksist literatürün dışına atma gayretindedir. Bunu yapmak zorundadır; çünkü önce bağlı olduğu sosyalşoven geleneğin gereği budur. Ama daha önemlisi, komünizm adına konuşma cakasını satmak için icazet aldığı TC devletinin özgün konumu gereği bunu yapmak zorundadır. TKP’nin üzerine tünemiş bulunduğu topraklar ulusların...

TC’nin Tırnak Problemine Deva Arayan Manikürcü Sosyalistler -2

Komünist gazetesinin «Etle Tırnağı Ayıramayacaklar İzin Vermeyeceğiz»  başlıklı 132. sayısında yer alan «Teoride ve siyasette ulusal sorunun yeri» başlıklı yazıda şu sözler yer alıyordu: “Ulus kategorisi sınıf kategorisinin belirlenimi altındaki «bağımlı» bir değişkendir.” Açıkçası bu satırların TKP’nin yayınlarında çıkmasının herhangi bir orijinalitesi yoktur. Herhangi bir başka yayında da pek ala bulunabilecek ve herkesin «genel doğrular» diye üzerinde düşünmeye bile zahmet...